Књажевац - Мала Венеција на истоку Србије

Архео етно парк у селу Равна налази се осам километара северно од Књажевца и представља несвакидашњу дестинацију љубитеља обичаја, традиције и културног наслеђа, који нас враћа две стотине година уназад у живот села с краја 19. и почетка 20. века.

Стара моравска кућа, грађена од бондрука, пресељена је са Старе планине. Замислите домаћина како на дрвеном доксату дочекује госте и смешта их на троношце око огњишта. Осетите дух старих времена бар за трен и помислите како се тада живело! У дворишту је „приземљуша“ са венцима паприка окаченим о неравне дуваре (зидове), а мало даље казаница за печење ракије са лулом од трешњиног дрвета, те грнчарска радионица.

У старој сеоској школи ради истраживачка станица за студенте и научнике, а у близини је и лапидаријум са римским споменицима пронађеним на касноантичком локалитету Тимацум минус. На овом локалитету пронађен је и кип Диониса, бога вина старих Римљана, а у подруму једне од кућа налази се музеј вина са винотеком.

Архео-етно парк Равна 2
Архео-етно парк Равна