Књажевац - Мала Венеција на истоку Србије

Информатор

Погледај све Инфо центре
 • Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организација општине Кнајжевац преузети овде.
 • План и програм рада Туристичке организације општине Књажевац за 2024. годину можете преузети овде.
 • План јавних набавки за 2024. годину можете преузети овде
 • План набавки на које се закон не примењује можете преузети овде
 • План и програм рада Туристичке организације општине Књажевац за 2023 годину можете преузети овде.
 • План набавки Туристичке организације општине Књажевац за 2023 годину можете преузети овде.
 • План јавних набавки Туристичке организације општине Књажевац за 2023 годину можете преузети овде.
 • Полугодишњи извештај о учинку програма за 2023. годину можете преузети овде
 • Завршни рачун Туристичке организације општине Књажевац за 2022 годину можете преузети овде.
 • План и програм рада о измени и допуни плана и програма рада туристичке организације општине Књажевац за 2022 можете преузети овде.
 • План јавних набавки Туристичке организације општине Књажевац за 2022. годину можете преузети овде.
 • План набавки Туристичлке организације општине Књажевац за 2022. годину можете преузети овде.
 • План и програм радаТуристичлке организације општине Књажевац за 2022. годину можете преузети овде.
 • Полугодишњи извештај о учинку Програм рада за 2022. годину. Можете га преузети овде.
 • План јавних набавки Туристичлке организације општине Књажевац за 2021. годину можете преузети овде.
 • План набавки Туристичлке организације општине Књажевац за 2021. годину можете преузети овде.
 • План и програм рада Туристичлке организације општине Књажевац за 2021. годину можете преузети овде.
 • Извештај о пословању Туристичке организација општине Књажевац за 2021 преузети овде.
 • Завршни рачун Туристичке организације општине Књажевац за 2021. годину преузети овде.
 • Податке о броју запослених можете преузети овде.
 • Правилник о безбедности информационог-комуникационог система Туристичке организације општине Књажевац можете преузети овде.