Knjaževac - Mala Venecija na istoku Srbije

Arheo etno park u selu Ravna nalazi se osam kilometara severno od Knjaževca i predstavlja nesvakidašnju destinaciju ljubitelja običaja, tradicije i kulturnog nasleđa, koji nas vraća dve stotine godina unazad u život sela s kraja 19. i početka 20. veka.

Na osam kilometara od Knjaževca, u selu Ravna, na obali Belog Timoka, Rimljani su sagradili vojno utvrđenje, najstarije u timočkoj oblasti. Imali su svoj logor, žitnicu, terme. Zahvaljujući Arheološkom institutu iz Beograda i Zavičajnom muzeju iz Knjaževca, prava slika o ovom lokalitetu počela je da se otkriva tek 1975. godine.

Utvrđenje datira iz prvog veka naše ere i postoji sve do Justinijanove obnove carstva u šestom veku. Arheolozi su otkrili da se najraniji i najznačajniji tragovi prisustva Rimljana na ovim prostorima nalaze upravo u Ravni. Rimski nadgrobni spomenici sa Timacum minusa pripadaju razdoblju od prvog do trećeg veka. Predmeti pronađeni na Timacum minusu, čuvaju se u arheološkoj zbirci Zavičajnog muzeja.

Timacum minus
Timacum minus