Informator o radu 2022 možete preuzeti ovde

Plan i program rada  o izmeni i dopuni plana i programa rada turističke organizacije opštine Knjaževac za 2022 možete preuzeti ovde


Odluku o imenovanju lica za zaštitu podataka o ličnosti možete preuzeti ovde.

______________________________________________________________________________

Plan javnih nabavki Turističke organizacije opštine Knjaževac za 2022. godinu možete preuzeti ovde.

Plan nabavki Turističlke organizacije opštine Knjaževac za 2022. godinu možete preuzeti ovde.

Plan i program radaTurističlke organizacije opštine Knjaževac za 2022. godinu možete preuzeti ovde.

______________________________________________________________________________

Plan javnih nabavki Turističlke organizacije opštine Knjaževac za 2021. godinu možete preuzeti ovde.

Plan nabavki Turističlke organizacije opštine Knjaževac za 2021. godinu možete preuzeti ovde.

Plan i program radaTurističlke organizacije opštine Knjaževac za 2021. godinu možete preuzeti ovde.

______________________________________________________________________________

Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu i odluku o usvajanju možete preuzeti ovde.

Plan i program rada za 2020. možete preuzeti ovde.

Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu možete preuzeti ovde.

______________________________________________________________________________

Podatke o broju zaposlenih možete preuzeti ovde.

Pravilnik o bezbednosti informacionog-komunikacionog sistema Turističke organizacije opštine Knjaževac možete preuzeti ovde.