Књажевац - Мала Венеција на истоку Србије

Бараница На Трговишком Тимоку

Бараница је природно купалиште, омиљено код локалног становништва. Налази се на десној обали Трговишког Тимока, у клисури саме реке, на 5 км од града. Налази се у близини пута Књажевац – Пирот, па је честа станица путника који би да предахну. Бараница је изузетно примамљива за риболовце и „креативне“ купаче који би се опробали у играма на води.

Купалиште Бараница  је најпосећеније током празника, у пролећном и летњем периоду.

Бараница је позната и као палеолитска станица. Већа окапина на Бараници уздигнута је високо изнад реке, налази се на десној обали Трговишког Тимока, на око 100 м изнад реке. Пећина има два улаза, један на источној а други на јужној страни. Основа овог пећинског станишта доста је разуђена и састоји се из три просторије: полукружног предворја из кога се према северу и западу пружају ходници који воде до једне мање и једне веће просторије. Приликом археолошких истраживања, од стране Завичајног музеја Књажевац и Филозофског факултета из Београда, у културним слојевима пећине регистровани су кремени артефакти као и разноврсан коштани материјал. Пронађене кремене алатке припадају млађепалеолитском културном комплексу.

Бараница 1
Бараница На Трговишком Тимоку